Forms and Effects of Non-Payment and Tax Frauds in Poland Based on Selected Examples

Authors

  • Janina Pach Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.322.12

Keywords:

extortion of tax refund, fiscal optimization, tax avoidance, tax evasion, tax system

Abstract

Taxes are an important source of income to a state budget, from which public expenditure is financed. However, not all taxpayers are willing to pay them honestly for various reasons (economic, political or religious). Not only does the budget suffer from it, but also those taxpayers who do not avoid the fiscal obligation and regularly pay their taxes. For if various forms of the phenomenon of not paying taxes or extorting tax refund did not exist, a potential taxation of society could be lower. The article aims at describing the essence of taxes, as well as their function and importance; it aims at presenting the main ways and forms of not paying taxes and tax avoidance and evasion. The main research objective is to attempt an answer to the following questions: What is the essence and the economic-social content of tax? What is the scale of tax avoidance by taxpayers in Poland? What does the phenomenon of extortion of tax refund consist in? Why does the phenomenon of tax avoidance and extortion of tax refund concern mostly tax on goods and services? The answers to these questions will allow not only to indicate the reasons for tax avoidance and evasion, but also a policy for counteracting these phenomena.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Janina Pach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Janina Pach, associate professor of Economic Sciences, Head of Department of Economics and Economic Policy of the Pedagogical University of Cracow. The author of numerous articles in the field of economics, international economic relations, public finance and economic policy, chapters in books and whole books. Academic achievements focus mainly on: -international flows of scientific and technical solution, –nternational capital flows, including foreign direct investments and foreign loans, –various aspects of the functioning of small and medium enterprises, –public finance, with special emphasis on fiscal policy.

References

mld zł na fikcyjnych fakturach VAT w 2015 r. Tyle straciło państwo (2017, 11 września).Pozyskano z www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/fikcyjne-faktury-vat-podatek- wyludzenie-2015,37,0,2154021.htm1

Barszcz, M. (2010). Szara strefa. Raport na temat najczęstszych oszustw podatkowych. Warszawa: Business Centre Club.

Bessard, P. (2009). Tax burden and individual rights in the OECD: an international comparison. Institut Constant de Rebecque.

Bernal, A. (2008). Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania. Warszawa: Difin.

Górczak, M. (2017, 11 września). Wyłudzenia VAT. Pozyskano z https://www.zakiewicz-adwokaci.pl/prawo/wyludzenia-vat.html

Gomułowicz, A., Małecki, J. (2013). Podatki i prawo podatkowe. Wydanie 8. Lexis Nexis. Pozyskano z www.lex.pl Ile Polska traci na szarej strefie (2018, 6 stycznia). Pozyskano z https://www.money.pl/gospodarka/ wiadomosci/artykul/ile-polska-traci-na-szarej-strefie-cztery,41,0,1990953.html

Kalus, K. (2017, 12 października). Ministerstwo Finansów: luka podatkowa w 2015 roku była 7,1 razy większa niż w 2007 roku. Pozyskano z www. money.pl

Kardas, P., Łabuda, G. (2013). Kryminalizacja oszustwa podatkowego w prawie karnym skarbowym.Prokuratura i Prawo, 3.

Krzywoń, A.( 2011). Podatki i inne daniny publiczne – podstawowe pojęcia konstytucyjne. Zeszyty Naukowe Sądu Administracyjnego, 2, 47–58.

Mazur, Ł.(2012). Optymalizacja podatkowa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Ofiarski, Z. (2013). Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne. Warszawa: LexisNexis.

Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 189.

Pach, J. (2017). Dylematy systemu podatkowego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(3), 230–243.

Pauch, D. (2015). Problem oszustw podatkowych na przykładzie podatku VAT. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848.

Polska traci miliardy przez zagraniczne holdingi (2018, 6 stycznia). Pozyskano z www.newsweek.pl/biznes/raje-podatkowe

Prokuratura Generalna (2013). Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku.

PwC Polska (2017, 5 listopada). Luka podatkowa VAT w Polsce w 2016 roku będzie mniejsza. Pozyskano z http://www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-11-23-luka-vat-2016.html

Rosiński, R. (2010). Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Warszawa: Difin.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 997).

Skarbówka zwęszyła nowy wyciek podatków (2017, 22 listopada) Pozyskano z https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/uslugi-doradcze-zwiekszaja-optymalizacje- podatkowa-nie-do-konca/

Struktura Krajowej Administracji Skarbowej (2017, 28 listopada). Pozyskano z http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja- skarbowa/kas/struktura-organizacyjna

Szara strefa w Polsce warta nawet 390 mld zł. Rząd ruszył do walki, są pierwsze efekty (2017, 2 grudnia). Pozyskano z https://www.polskieradio.pl/42/5725/Artykul/

Szulc, A. (2013). Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce. Warszawa: CeDeWu.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz.749, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. poz. 535).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885).

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947).

Wolański, R. (2009). System podatkowy w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa, legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.

Wykryto karuzelę podatkową z udziałem 170 polskich podmiotów (2017, 10 października). Pozyskano z http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1047042,wykryto-karuzele-podatkowa- z-udzialem-170-polskich-podmiotow.html

Wyłudzenia VAT – luka podatkowa w 2015 roku i prognozy na 2016 rok (2017, 10 listopada). Pozyskano z http://www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-11-23-luka-vat-2016.html

Zyniewicz, M., Załupka, D. (1999). Luki podatkowe. Wrocław: Netnet.

Published

2018-06-27

How to Cite

Pach, J. (2018). Forms and Effects of Non-Payment and Tax Frauds in Poland Based on Selected Examples. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(2), 175–189. https://doi.org/10.24917/20801653.322.12