Changes in Polish Fish Processing Industry

Authors

  • Paweł Czapliński Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Pracownia Geoanaliz Społeczno-Gospodarczych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.322.4

Keywords:

fish processing industry, food industry, processed fish products, the structures of industry

Abstract

Fish processing industry for several years now is considered as one of the fastest developing sectors of food industry in Poland. It also plays an important role in supplying the EU market in processed fish products. However, there is an array of threats for its further functioning that have roots both in external environment (closer and further) and in internal environment. The present problems of national fish processing industry have a very diverse genesis. Among them there is e.g. the problem of supplying in raw materials, which was indicated already before the accession to the EU structures, but there are also new problems connected with e.g. the shortage of labour force or the lack of modern institutional support. The identification of difficulties should be seen not only in short- or long term perspective. It is also worth to see their importance and mutual relations that can either strengthen or weaken the results of economic activity of single entities or the entire sector. Another important thing is also the separation of episodic and cyclical phenomena, which may disturb correct interpretation of long-term trends in particular. The aim of the paper is the identification of basic problems connected with the functioning of national fish processing companies and an attempt to specify their influence on basic structures of the industry, including the structure of production, employment, market and ultimately the spatial structure.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Paweł Czapliński, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Pracownia Geoanaliz Społeczno-Gospodarczych

Paweł Czapliński, Ph.D., associate professor of Earth Sciences (economic geography). Since 2014 in the Faculty of Geosciences, University of Szczecin. Member of the editorial board of journals: Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, Entrepreneurship – Education and Scientific Journal of the Kherson State University – Geography. Author of more than eighty publications and monographs on transformation of spatial structures of industry in Northern Poland, performance and prospects of the development of the fish processing industry in Poland, entrepreneurship of young people and the elderly in rural areas and some aspects of the management and administration of local government.

References

Christow, C. (2017, 30 grudnia). Wyzwania dla przetwórstwa rybnego. 2 Międzynarodowy Kongres Morski. Wnioski i postulaty. Szczecin. Pozyskano z http://klastermorski.com.pl/ wp-content/uploads/2014/07/Kongres-Morski-2014-Wnioski-i-postulaty-opracowanie-iprezentacja- prof.-Cz.-Christowa.pdf

Czapliński, P. (2011). Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 114–128.

Czapliński, P. (2012). Consolidation strategy in the polish fishing industry in the light of globalization processes and the European integration. W: P. Slaveykov (red.). Security in the age of global changes. Sofia: University St. Kliment Ohridski, 236–240.

Czapliński, P. (2014). Processes of Transformation of Spatial Structure of Fish Processing Industry in Poland. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25, 151–162.

Czapliński, P., Rachwał, T., Tobolska, A., Uliszak, R. (2008). Geografia gospodarcza. Przewodnik do ćwiczeń. Poznań: Wydawnictwo Bogucki.

Czapliński, P., Szymańska, W. (2013). The features of economic behavior of the urban population in the ethnic the region of Kashubia (Kashuby / Cassubia). Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 17(2), 30–37. DOI: https://doi.org/10.2478/v10288- 012-0032-3

Dutkowski, M. (2002). Fenomen przedsiębiorczości kaszubskiej. W: W. Kosiedowski (red.).Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego. Włocławek: LEGA Oficyna Wydawnicza, 495–506.

Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Hryszko, K., Kuzebski, E., Lirski, A. (2014). Sytuacja na światowym rynku ryb i jej wpływ na rozwój sektora rybnego w Polsce. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ) (2017). Biuletyn Informacji Publicznej. Pozyskano z https://www.ierigz.waw.pl/ bip

Kapusta, F. (2014). Ryby i ich przetwórstwo w Polsce na początku XXI wieku. Nauki Inżynierskie i Technologie, 1(12), 59–71. DOI: 10.15611/nit.2014.1.04

Kieliszewska, M. (2016). Charakterystyka przetwórstwa rybnego w Polsce w latach 2006–2014 na podstawie kwestionariuszy statystycznych RRW-20. W: I. Psuty (red.). 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych. Tom III – Produkty i przetwórstwo rybne. Gdynia: Wydawnictwo Naukowe MIR, 7–18.

Kostrzewski, A., Roo-Zielińska, E. (2011). Aktualny stan oraz tendencje rozwoju geografii w Polsce. W: Z. Długosz, T. Rachwał (red.). Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 9–25.

Niegolewski, A. (1979). Ekonomiczne podstawy rozwoju gospodarki rybnej. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.

Nowaczyk, P. (2013). Próba ukazania wpływu integracji europejskiej na restrukturyzację polskiej floty rybackiej. Problemy Światowego Rolnictwa, 13(28), 3, 172–182.

Rocznik statystyczny przemysłu. (2016). GUS: Warszawa.

Rynek Ryb (2010–2017). Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 13–27.

Szostak, S., Drożdż, J. (2017). Przetwórstwo. W: P. Szajner (red.), Analizy rynkowe. Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa: Dział Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, 24–27.

Szczepaniak, P. (2013). Konkurencyjność polskiego i niemieckiego przemysłu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej. W: J. Górski (red.). Teraz Polska promocja. Warszawa: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, 37–48.

Śleszyński, P. (2016). Spór o polską geografię: diagnoza, ocena i propozycje naprawy. W: A. Suliborski (red.). Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 rok Dyskusju).a międzypokoleniowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 133–156.

Wspólna polityka rybołówstwa UE w liczbach. Podstawowe dane statystyczne. (2016). Luksemburg: Urząd Publikacji UE.

Zioło, Z. (1997). Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej. W: Geografia, człowiek, gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70 rocznicę urodzin. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 125–132.

Zioło, Z. (2006). Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 11–19.

Published

2018-06-27

How to Cite

Czapliński, P. (2018). Changes in Polish Fish Processing Industry. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(2), 60–72. https://doi.org/10.24917/20801653.322.4

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>