[1]
Zioło, Z. and Rachwał, T. 2015. Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. 29, 2 (Jun. 2015).