[1]
Rydz, E. and Barańska, P. 2000. Wybrane problemy przemysłu mleczarskiego województwa słupskiego w latach 1990–1996. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. 1, (Jan. 2000), 55–66. DOI:https://doi.org/10.24917/20801653.1.5.