(1)
Zioło, Z.; Rachwał, T. Introducion. Prace KGP PTG 2011, 17.