(1)
Zioło, Z.; Rachwał, T. Introducion. Prace KGP PTG 2009, 13.