(1)
Zioło, Z.; Rachwał, T. Wprowadzenie. Prace KGP PTG 2015, 29, 3-4.