(1)
Goliszek, S. Możliwości Przemieszczania Się osób mieszkających W Polsce W międzynarodowym Transporcie Drogowo-Kolejowym. Prace KGP PTG 2016, 30, 65-78.