(1)
Janczarska-Bergel, K. . Proecological Solutions in Miejskie Przedsińôbiorstwo Komunikacyjne S.A. In Krakow (Poland). Prace KGP PTG 2020, 34, 124-137.