(1)
Zioło, Z.; Rachwał, T. Wprowadzenie. Prace KGP PTG 2020, 34.