(1)
Rochnowski, H. Niektóre Kierunki, Cele I Uwarunkowania przemysłu Polski W Okresie Transformacji. Prace KGP PTG 2000, 1, 45-53.