(1)
Rydz, E.; Barańska, P. Wybrane Problemy przemysłu Mleczarskiego województwa słupskiego W Latach 1990–1996. Prace KGP PTG 2000, 1, 55-66.