(1)
Szurgot, B. Aktualne Kierunki Restrukturyzacji Gospodarki Na Ukrainie. Prace KGP PTG 2000, 1, 97-99.