Zioło, Z., & Rachwał, T. (2015). Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(2). Retrieved from https://prace-kgp.uken.krakow.pl/article/view/2859