Goliszek, S. (2016). Możliwości przemieszczania się osób mieszkających w Polsce w międzynarodowym transporcie drogowo-kolejowym. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(4), 65–78. https://doi.org/10.24917/20801653.304.5