Czapliński, P., & Stawarska, A. (2010). Przejawy procesu globalizacji w sferze produkcji na przykładzie Scania Production Słupsk S. A. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 16, 176–186. https://doi.org/10.24917/20801653.16.15