Rochnowski, H. (2000). Niektóre kierunki, cele i uwarunkowania przemysłu Polski w okresie transformacji. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 1, 45–53. https://doi.org/10.24917/20801653.1.4