Rydz, E., & Barańska, P. (2000). Wybrane problemy przemysłu mleczarskiego województwa słupskiego w latach 1990–1996. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 1, 55–66. https://doi.org/10.24917/20801653.1.5