Rochnowski, Henryk. 2000. “Niektóre Kierunki, Cele I Uwarunkowania przemysłu Polski W Okresie Transformacji”. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 1 (January):45-53. https://doi.org/10.24917/20801653.1.4.