Zioło, Z. and Rachwał, T. (2015) “Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych”, Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(2). Available at: https://prace-kgp.uken.krakow.pl/article/view/2859 (Accessed: 22 May 2024).