Goliszek, S. (2016) “Możliwości przemieszczania się osób mieszkających w Polsce w międzynarodowym transporcie drogowo-kolejowym”, Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(4), pp. 65–78. doi: 10.24917/20801653.304.5.