Rochnowski, H. (2000) “Niektóre kierunki, cele i uwarunkowania przemysłu Polski w okresie transformacji”, Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 1, pp. 45–53. doi: 10.24917/20801653.1.4.