Rydz, E. and Barańska, P. (2000) “Wybrane problemy przemysłu mleczarskiego województwa słupskiego w latach 1990–1996”, Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 1, pp. 55–66. doi: 10.24917/20801653.1.5.