Szurgot, B. (2000) “Aktualne kierunki restrukturyzacji gospodarki na Ukrainie”, Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 1, pp. 97–99. doi: 10.24917/20801653.1.9.