[1]
Z. Zioło and T. Rachwał, “Wprowadzenie”, Prace KGP PTG, vol. 13, Jan. 2009.