[1]
Z. Zioło and T. Rachwał, “Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych”, Prace KGP PTG, vol. 29, no. 2, Jun. 2015.