[1]
Z. Zioło and T. Rachwał, “Wprowadzenie”, Prace KGP PTG, vol. 33, no. 4, Dec. 2019.