[1]
Z. Zioło and T. Rachwał, “Wprowadzenie”, Prace KGP PTG, vol. 34, no. 1, Mar. 2020.