[1]
Z. Zioło and T. Rachwał, “Wprowadzenie”, Prace KGP PTG, vol. 35, no. 3, Sep. 2021.