[1]
H. Rochnowski, “Niektóre kierunki, cele i uwarunkowania przemysłu Polski w okresie transformacji”, Prace KGP PTG, vol. 1, pp. 45–53, Jan. 2000.