Rydz, E., and P. Barańska. “Wybrane Problemy przemysłu Mleczarskiego województwa słupskiego W Latach 1990–1996”. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, vol. 1, Jan. 2000, pp. 55-66, doi:10.24917/20801653.1.5.