Role of Education in Building Social Capital in Poland

Authors

  • Mariola Tracz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.23.10

Keywords:

education, human capital, informational community, social capital

Abstract

The paper present the aspects of theory of human capital in social and economic developed and the role of education in building this phenomenon. The first part of the article organizes actual knowledge on social capital and typology of this phenomenon and their influence on the economic development. The second part of the paper is devoted to identifying the relationship between the education policy and developed social capital. The relationship between the functioning education and the social capital is analyzed on the basis of the structural and curriculum changes in the educational system in last decade in Poland are presented. What is more, the article highlights negative phenomena occurring in the educational system, which might constitute a substantial obstacle in fulfilling the school’s tasks to build the social capital.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Mariola Tracz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii

Mariola Tracz, PhD, geographer, geography teacher. Research interest: the function of education in society, the history of teaching and learning geography and geographical education, the aim, content and assessment in teaching and learning geography, science and introduction to business.

References

Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2011). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95–109.

Coleman, J. (1990). Foundation of Social Theory. Cambrige: Harvard University Press.

Czapiński, J. Panek, M. (red.) (2011). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polsków. Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Czapniewski, K. Janc, K. (2012). Rola wiedzy na wsi – edukacja a praca. W: W. Kamińska, K. Helfer (red.), Wiejskie rynki pracy – zasoby aktywizacja, nowe struktury. Warszawa: KPZK PAN, 278– 301.

Dolata, R. (2009). Cicha rewolucja w polskiej oświacie – proces różnicowania się gimazjów w dużych miastach. W: B. Niemierko, K. Szmigel (red.), Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej. Kielce: PTDE, 111–123.

Dudzikowa, M. (2008). Erozja kapitału społecznego w szkole w kulturze nieufności. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie. T. 4. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dziennik Urzędowy MEN nr 7. (2012).Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Fukuyama, F. (2003). Kapitał społeczny. W: L.E Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Poznań: Zyski S-ka.

GUS (1993). Rocznik statystyczny – demografia. Warszawa.

GUS (2006). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/06. Warszawa.

GUS (2012). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/12. Warszawa.

GUS (2012a). Rocznik demograficzny. Warszawa.

GUS (2012b). Rocznik statystyczny. Warszawa.

Juszczyk, K. (2007). Edukacja, wiedza i umiejętności jednostki w zmieniającym się świecie. Chowanna, 29, (2), 16–36.

Kamińska, W. Helfer, K. (red.), 2012, Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Warszawa: KPZK PAN.

Kastro, K. (2005). Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej. Gospodarka Narodowa, 7–8.

Kożyczkowska, A. (2005). Problem pracy i braku pracy w kontekście zmiany rynku pracy. Konstatacja pedagoga. Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 167–185.

Kwiatkowski, M. (2005). Kapitał społeczny. W: H. Kubiak (red.), Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa Niemierko, B. (2011). Jak mierzyć kapitał ludzki i kapitał społeczny? Edukacyjne perspektywy operacjonalizacji pojęć ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 52, (4), 257–275.

Polska 2030 – Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju kraju. (2012). Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Putnam, R.D. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Wydawnictwo Znak: Warszawa–Kraków.

Sierocińska, K. (2011). Kapitał społeczny, definiowanie, pomiar i typy. Studia Ekonomiczne (Economic Studies), 68, (1).

Tracz, M. Mróz, G. (2001). Szkolnictwo w województwie małopolskim. Folia Geographica Oeconomica, 30–31, 207–222.

Tracz, M. Borowiec, M. Mróz, G. (2009). Szkolnictwo w województwie podkarpackim. Folia Geographica Oeconomica, 32, 223–234 .

Węziak-Białowolska, D. (2010). Kapitał społeczny w Polsce – propozycje pomiaru i wyniki. Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH, 4, 1–28.

Wiktorzak, A. (2009). Kapitał społeczny szkoły. W: B. Niemierko, M.K. Szmigel (red.), Badania zagraniczne i wzory międzynarodowe w diagnostyce edukacyjnej. Kraków: PTDE, 95–108.

Woolcock, M. (1998). The Place of Social Capital In Understanding Social and Economic Outcomes.

Pozyskano z http:/ocecd.org.dataoeced/5/13.1824913pdf Zajączkowska, J. (2009). Przemiany szkolnictwa w powiecie proszowickim pod wpływem transformacji społeczno-ekonomicznej Polski (maszynopis).

Zioło, Z. (2009). Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95–109.

Published

2013-10-01

How to Cite

Tracz, M. (2013). Role of Education in Building Social Capital in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 23, 134–145. https://doi.org/10.24917/20801653.23.10

Most read articles by the same author(s)