Naval shipyards distribution in Europe

Authors

  • Piotr L. Wilczyński Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.291.9

Keywords:

Europe, fleet, navy, warship, industry, armaments, shipyard

Abstract

This elaboration is an overview of modern corporations and manufacturing plants operatingin Europe, along with a catalog of naval weaponry produced by them in recent years. To better illustratethe development the defense shipyards sector in Europe, its distribution and individual branches, somecartographic research has been performed. This subject is the basis for further discussion on trends anddevelopments in the armaments industry, which can become a helpful notification for others who areinterested in the topic. Due to the position of Poland and the paper’s limited volume, the research topichas been narrowed down to the naval industry development of the countries of Europe. The secondnecessary limitation is that the manufacturers who produce heavy ships are taken into consideration,and those producers who have signed contracts for the supply of at least one army in Europe. Thereforeshipyards whose ships are only for sports, VIP, or supply smaller boats and pontoons or training shipswill not be taken into account here. Due to the large prevalence and classification to the chemical industrythe groups of manufacturers of ammunition for naval guns and manufacturers of missiles usedon ships will also be omitted. The analysis of the condition of the arms industry in shipbuilding will bebased on the current reports of research institutions, which focus on defense industry and arms control.This will allow for a final synthesis in the form of maps of shipbuilding defense industry in Europe,which is the main aim of this study.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Piotr L. Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii

Piotr L. Wilczyński, Ph.D., is a chairman and main executive director of Polish Geopolitical Societyand the Geostrategic Consulting International company. With degrees in international relations, socio-economic geography and military strategies, he has a strong background in the military industry.Currently he is also employed at the Pedagogical University in Krakow to provide lectures on development,finances and managing international security, geopolitics and similar fields.

References

Bursztyński, A., Kozłowski, D. (2011). Uwarunkowania działań sił amfibijnych państw unii europejskiej. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 52, 89–106.

Chmieliński, M., Cywiński, A. (2005). Wybrane zagadnienia technologii STEALTH w aspekcie korwety wielozadaniowej dla Marynarki Wojennej RP. Problemy Techniki Uzbrojenia, 95(11), 101–110.

Eberhardt, P. (2013). Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana. Przegląd Geograficzny, 85(4), 629–654.

Gorszkow, S. (1979). Potęga morska współczesnego państwa. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ireland, B. (2009). The Illustrated Guide To Destroyers And Frigates. Wigston: Hermes House.

Makowski, A. (2000). Siły morskie współczesnego państwa. Gdynia: Impuls Plus Consulting.

Manseck, H. (2005). Ship Profile-The Royal Swedish Navy „Visby” Class Corvette-Operating Maritime Stealth. Naval Forces, 26(4), 77–86.

Marszałkiewicz, J. (2012). Rozwój doktryn powietrznych w okresie zimnej wojny. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 2011, 170–183.

O’Rourke, R. (2009). Navy Aegis Cruiser and Destroyer Modernization: Background and Issues for Congress. Darby: DIANE Publishing.

Przybylski, T., Władzikowski, R. (2009). Siły Morskie RP w nowej sytuacji geopolitycznej. Struktura, zadania, koncepcja przeobrażeń. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 4, 180–196.

Rokiciński, K. (2007). Koncepcje okrętów do zwalczania zagrożeń asymetrycznych na przykładzie niemieckiej fregaty typu 125. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 48, 137–146.

Rubel, R.C. (2011). The future of aircraft carriers. Naval War College Review, 64(4), 13–28. Pozyskano z: https://www.usnwc.edu/getattachment/87bcd2ff-c7b6–4715-b2ed–05df6e416b3b/The-Futureof- Aircraft-Carriers SIPRI

Yearbook 2014 (2014). Oxford: Oxford University Press. Pozyskano z: http://www.sipri.org/ yearbook/2014 ISSN 0953–0282

Skulski, P. (2011). Uwarunkowania marketingu na międzynarodowym rynku broni. Ekonomia, 1(13), 192–206.

Szubrycht, T. (2005). Tendencje w budownictwie okrętów nawodnych państw europejskich w świetle nowych wyzwań z zakresu bezpieczeństwa. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 46, 2(161), 125–137.

Szubrycht, T. (2008). Rola sił morskich w polityce państwa. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 49, 2(173), 129–144.

Wilczyński, P.L. (2013a). Inwestycje w zbrojenia w czasach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość– Edukacja, 9, 227–244.

Wilczyński, P.L. (2013b). Sektor zbrojeniowy jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 133–156.

Wilczyński, W.J. (2011). Europa: geograficzna wspólnota ducha. Pressje, 24–25, 21–31.

Work, R.O. (2004). Small combat ships and the future of the navy. Issues in Science and Technology, 21(1), 60–66. Pozyskano z www.csbaonline.org/4Publications/PubLibrary/A.20041030.SmlCmbt Ships/A.20041030.SmlCmbtShips.pdf

Wróbel, K. (2009). Zintegrowane systemy bezpieczeństwa morskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 63, 95–103.

Published

2015-08-31

How to Cite

Wilczyński, P. L. (2015). Naval shipyards distribution in Europe. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(1), 138–161. https://doi.org/10.24917/20801653.291.9