State of Firm Internationalisation in the Małopolska Region

Authors

  • Magdalena Belniak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.301.3

Keywords:

internationalization, foreign direct investment, foreign trade, modern business services

Abstract

For many years, the analysis of the factors of the internationalisation of firms has been a research topic, both in the area of international business theory - in management studies, and in firm internationalisation theory - in economics. The paper presents the diagnosis of the state of the internationalisation of firms conducting their activities in Małopolska Voivodeship, carried out on the basis of available government and self-government statistics. The author makes an assessment and partial evaluation of the situation from the angle of the adopted determinants, such as: an analysis of foreign trade turnover, an analysis of foreign direct investment and an analysis of business process outsourcing. The paper presents the profile of the economic activeness of Małopolska Region against the investment attractiveness of voivodeships in Poland, an authorial typogram of the economic potential of Małopolska Region against the background of the country, as well as the investment attractiveness of this region for investors, alongside the factors shaping it, considering seven major determinants.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Magdalena Belniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Magdalena Belniak, Ph.D. in economics within the specialisationof Management (2015), Master inInternational Management. Assistant professor at the Cracow University of Economics – Departmentof Entrepreneueship and Innovation. Her scientific interests focus on management and entrepreneurship,especially international management as well as international marketing, business internationalizsation,international strategies and strategic management.

References

Baza Demografia, GUS, Warszawa 2014, http://www.stat.gov.pl Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy z przeprowadzonych badań, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ/ Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji UJ, Kraków, wrzesień 2012.

Daszkiewicz, N., Wach, K. (2014). Patterns of Business Internationalisation in Poland: Empirical Results from the V4 Survey (chapter 5). W: A. Durendez, K. Wach, Patterns of Business Internationalisation in Visegrad Countries – In serach for Regional Specifics, Universidad Politecnica de Cartagena, Cartagena.

Doryń, M. (2011). Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gancarczyk, M. (2014). Upgrading or Downgrading in International Networks: A Case Study of a Polish International Freight Transport Company, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej pt. “International Entrepreneurhsip and Internationalization of Firms in Visigrad Countries”, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Handel zagraniczny w Polsce i w Małopolsce w 2012 roku (2013). Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Kraków.

Handel zagraniczny w Polsce i w Małopolsce w 2013 roku (2014). Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Kraków.

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2012 r. Ocena małopolskiego rynku pracy przez inwestorów zagranicznych (2013), Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Kraków.

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 r. (2014). Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Kraków.

Jarosiński, M. (2013). Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim (2013). Guzik R., Gwosdz R., Działek J. (red.), Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Kraków.

Kosała, M., Wach, K. (2013). Czynniki determinujące dyfuzję innowacji na poziomie makro, mezo i mikro. W: K. Zieliński (red.), Makroekonomiczne i sektorowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Kraków, Rynek Nieruchomości Biurowych 2013 (2013). Jones Lang LaSalle, czerwiec.

Mizgajska, H. (2013). Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – zmiany i uwarunkowania, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Molendowski, E. (2012). Major Changes in the Foreign Trade of Poland Resulting from its Accession to the EU, “Contemporary Issues in Business, Management and Education 2012”, Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management.

Nowicki, M. (2014). Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2013 r. (2014). GUS.

Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz inwestycji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2012 r. (2012). Raport z badania ewaluacyjnego on-going realizacji regionalnej strategii innowacji województwa małopolskiego 2008–2013. Kraków.

Pakulska, T. (2013). Formy internacjonalizacji non-equity a bezpośrednie inwestycje zagraniczne – implikacje dla polskiej gospodarki, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLIV, 1.

Polska 2014, Raport o Stanie Handlu Zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki.

Rocznik Statystyczny Województw 2014.

Tholons Top 100 Outsourcing Destinations. Ranking and Report Overview, Tholons 2014, www.tholons. com

Wach, K. (2007). Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw regionu południowego. Przedsiebiorczość – Edukacja, 3, 35–45.

Wach, K. (2014). Przedsiębiorczość międzynarodowa jako nowy kierunek badań w obrębie teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa (Chapter 28). W: S. Wydymus, S. Maciejewski (red.). Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego. Warszawa: CeDeWu.

World Investment Report 2014 (2014). United Nations Conference on Trade and Development, United Nations New York and Geneva.

Published

2016-01-31

How to Cite

Belniak, M. (2016). State of Firm Internationalisation in the Małopolska Region. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(1), 30–46. https://doi.org/10.24917/20801653.301.3