Fundamental Legal Solutions Concerning the Protection of Patents in Poland and Europe

Authors

  • Paweł Marek Woroniecki Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji Katedra Polityki Gospodarczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.303.8

Keywords:

economy, legal solutions, patent, protection

Abstract

The aim of this article is outlining the most important normative rules which compose patentprotection in Poland, as well as in Europe. It requires an analysis of selected sources of law regulating thisprotection. In this article the following legal acts have been briefly presented: Industrial Property Act of 30June 2000 (consolidated text: Dziennik Ustaw of 2013, item 1410 with later amendments), Convention onthe Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973 text as amended by theact revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and by the decisions of the Administrative Council of theEuropean Patent Organisation of 21 December 1978, 13 December 1994, 20 October 1995, 5 December 1996and 10 December 1998 (Dziennik Ustaw of 2004 No. 79, item 737 with later amendments), Act of 14 March2003 on filing of European patent applications and the effects of European patents in the Republic of Poland(consolidated text: Dziennik Ustaw of 2016, item 2) and Regulation of the Prime Minister of 17 September2001 on filing and processing of patent and utility model applications (Dziennik Ustaw of 2001 No. 102, item1119 with later amendments).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Paweł Marek Woroniecki, Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji Katedra Polityki Gospodarczej

Paweł Marek Woroniecki, Ph.D. in legal sciences, the Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration,Department of Economic Policy. His research activity is connected to budget law, position of entrepreneursin legal system, and with functions of public administration.

References

Jyż, G. (2003). Wynagrodzenie za projekty wynalazcze w ustawie – Prawo własności przemysłowej (Wybrane zagadnienia). Państwo i Prawo, 690(8), 66–75.

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63

Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 z późn. zm.).Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej

Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium w dniu 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 738).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119 z późn. zm.).

Stuglik, A. (2004). Ochrona produktów informatycznych w prawie własności przemysłowej. Palestra, 561–562(9–10), 59–69.

Sztoldman, A. (2014). Wspólność patentowa a udzielenie licencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 123(1), 71–87.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2).

Vall du, M. (2010). Wzory użytkowe – geneza, współczesne systemy ochrony, wnioski dla polskiego ustawodawcy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 107(1), 66–79.

Żelechowski, Ł. (2010). Zbycie licencji na korzystanie z dóbr własności przemysłowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 107(1), 98– 126.

Published

2017-01-17

How to Cite

Woroniecki, P. M. (2017). Fundamental Legal Solutions Concerning the Protection of Patents in Poland and Europe. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(3), 105–113. https://doi.org/10.24917/20801653.303.8