Review of the Issue of Indicators of the Economic Condition of Cities in Poland

Authors

  • Krzysztof Gwosdz Uniwersytet Jagielloński Wydział Geografii i Geologii Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  • Grzegorz Micek Uniwersytet Jagielloński Wydział Geografii i Geologii Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  • Agnieszka Sobala-Gwosdz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Instytut Inżynierii Technicznej
  • Agnieszka Świgost Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.332.5

Keywords:

indicator analysis, Poland, public statistics, urban economics

Abstract

Comparative studies of the condition of the economies of cities entail numerous challenges including the availability of adequate data and the accuracy of the empirical and inferential indicators. The purpose of the article is a critical analysis of indicators used in comparative studies of the level of economic development in Polish towns and cities. The review shows a large variety of measures used by the authors and the occurrence of several different analytical perspectives. On the one hand, based on the analyses, it seems that the choice of methods is determined by the availability of data in public statistics. On the other hand, it is related to the experience of authors regarding to the features that influence of the economic condition of cities. Moreover, this also involves the determination of the authors to obtain alternative measures compared to those collected by the Central Statistical Office. As the main research challenge, the authors identified poor availability of data related to the structural dimension, innovativeness and financial condition of urban economies. Furthermore, activities that could contribute to solving identified problems have been elaborated on. Those includes: increasing cooperation and the public-public partnerships, strengthening the role of the Regional Development Observatories and adopting a methods of data compilation and collection that would accurately respond to the diagnostic needs.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Krzysztof Gwosdz, Uniwersytet Jagielloński Wydział Geografii i Geologii Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Krzysztof Gwosdz, PhD, associate professor, Jagiellonian University in Krakow, Faculty of Geography and
Geology, Institute of Geography and Spatial Management, Department of Regional Development. His research
interests are focused on issues of local and regional development, foreign direct investment, social and economic problems of urban areas and restructuring and regeneration of old industrial towns and regions.

Grzegorz Micek, Uniwersytet Jagielloński Wydział Geografii i Geologii Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Grzegorz Micek, PhD, associate professor, Jagiellonian University in Krakow, Faculty of Geography and Geology, Institute of Geography and Spatial Management, Department of Regional Development. In his research,
the author focuses on the development of advanced economic activities in a spatial context. He undertakes
analyses of the impact of large investments and selected sectors of the economy on local and regional development. The author is interested in the broadly understood economic geography (especially in services
sector). He applies both quantitative and qualitative research methods

Agnieszka Sobala-Gwosdz, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Instytut Inżynierii Technicznej

Agnieszka Sobala-Gwosdz, PhD, The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, Institute of Technical Engineering. Her research interests cover issues of local and regional development. She has undertaken research mainly in peripheral and frontier regions, especially in
South-Eastern Poland. She focuses particularly on the growth poles theory, foreign direct investment and
urban regeneration.

Agnieszka Świgost, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Agnieszka Świgost, MSc, Jagiellonian University in Krakow, Faculty of Geography and Geology, Institute of Geography and Spatial Management, Department of Regional Development, Her research interests: regional and local development with particular emphasis on the role of women, urban geography, social participation (local initiatives, innovations), the social dimension of revitalisation, green areas in the city, bicycle transport.

References

Acs, Z., Parsons, W., Tracy, S. (2008). High-impact firms: gazelles revisited. Small Business Research Summary, 328.

Arrow, K. (1962). The economic implications of learning by doing. Review of Economic Studies, 29, 155– 173.

Audretsch, D., Thurik, A. (2001). What’s New about the New Economy? Sources of Growth in the Managed and Entrepreneurial Economies. Industrial and Corporate Change, 10(1), 267–315. doi: 10.1093/icc/10.1.267

Bąk, A. (2018). Analiza porównawcza wybranych metod porządkowania liniowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 508, 19–28. doi: 10.15611/ pn.2018.508.02

Barringer, B.B., Jones, F.F., Neubaum, D.O. (2005). A quantitative content analysis of the characteristics of rapid-growth firms and their founders. Journal of Business Venturing, 20.

Beatty, C., Fothergill, S., Powell, R. (2007). Twenty years on: has the economy of the UK coalfields recovered? Environment and Planning A, 39(7), 1654–1675.

K. Gwosdz, G. Micek, A. Sobala-Gwosdz, A. Świgost Biernacki, W., Dej, M., Domański, B., Działek, J., Gwosdz, K., Guzik, R., Huculak, M., Janas, K., Jarczewski, W., Sobala-Gwosdz, A. (2012). Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego. Rzeszów: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Binda, A. (2016). Zbiory danych podatkowych z Izby Skarbowej jako źródło wiedzy o województwie. Kraków: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Birch, D.L. (1981). Who creates jobs?. The Public Interest, 65, 3–14.

Bunge, M. (1981). Development indicators. Social Indicators Research, 9, 369–385.

Bunge, M. (2006). Chasing reality: strife over realism. Toronto: University of Toronto Press.

Chojnicki, Z. (1988). Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. Przegląd Geograficzny, 60(4), 491–510.

Chojnicki, Z., Czyż, T. (1991). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 153.

Christaller, W. (1933). Die zentralen Orte in Süddeutschland: Eine ökonomischgeographische Untersuchung über die Gesetzmässigkeit der Verbreitung und Entckwiklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen. Jena: Gustav Fischer Verlag.

Churski, P. (2012). Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce – wyzwania dla polskiej polityki spójności po 2013 r. Wyzwania polityki regionalnej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 27, 27–40.

Churski, P. (red.) (2014). The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Churski, P., Hauke, J. (2012). Statistical tools used in the identification of growth and stagnation areas – methods and empirical examples. W: 52-nd European Congress of Regional Science Association International, 4-th Central European Regional Science Conference, Regions and Motion. Breaking the Path. Abstracts. Bratysława, 74.

Coenen, L., Moodysson, J., Martin, H. (2015). Path Renewal in Old Industrial Regions: Possibilities and Limitations for Regional Innovation Policy. Regional Studies, 49(5), 850–865.

Colomb, C. (2007; 2019, 4 stycznia). Making connections: transforming people and places in Erope.

Case study of Roubaix, Lille (France). URBED & the Joseph Rowntree Foundation. Pozyskano z http://media.urbed.coop.ccc.cdn.faelix.net/sites/default/files/Case%20Study%20of%20 Roubaix%20Lille.pdf

Czyż, T. (2017). Methodological problems in the design of indicators in social sciences with the focus on socio-economic geography. Studia Regionalia, 50, 49–61. doi: 10.12657/ studreg-50-03

Dej, M. (red.) (2016). Raport o stanie miast. Rozwój gospodarczy. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Domański, R. (1996). Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Domański, R. (red.) (1999). The competitiveness of regions in the Polish and European Perspective. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Domański, R. (2017). Złożoność przestrzeni ekonomicznej. Studia Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, 178, 47–73.

Domański, R. (2018). Mechanizmy rozwoju przestrzeni ekonomicznej w kontekście debaty nad obszarami metropolitalnymi. Próba teoretycznej rekonstrukcji. Studia Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, 186, 30–50.

Domański, B., Noworól, A. (red.) (2010). Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe. Kraków: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju.

Drobniak, A. (2015). Koncepcja urban resilience: narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1).

Drobniak, A. (2017). Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta – hybrydyzacja rozwoju. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dziemianowicz, W. (2005). Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Polski – refleksje po czterech edycjach badań. Prace i Studia Geograficzne, 35, 109–127.

Dziemianowicz, W., Charkiewicz, J. (red.) (2016). Miasta województwa podkarpackiego – perspektywy rozwoju. Szczecin: Wydawnictwo volumina pl Daniel Krzanowski.

Dziemianowicz, W., Szlachta, J., Szmigiel-Rawska, K. (red.) (2011). Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Eckhardt, J.T., Shane, S.A. (2011). Industry changes in technology and complementary assets and the creation of high-growth firms. Journal of Business Venturing, 26.

Eurostat (2016). Eurostat indicators on High-tech industry and knowledge-intensive services (htec). Pozyskano z http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/DE/htec_esms.htm

Eurostat (2017). Methodological manual on city statistics. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Gadziński, J., Męczyński, M. (2011). Territorial diagnosis of competitiveness of urban areas in Poland. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Gierańczyk, W., Ryczkowski, M. (2018). Public Statistics Resources as a Source for Research in Geography of Industry. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(4), 240–251. doi: 10.24917/20801653.324.15

Górecki, J. (red.). (2018). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Warszawa: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

Górecki, J., Gwosdz, K., Jarzębiński, M., Rotter-Jarzębińska, K., Fiedeń, Ł., Sobala-Gwosdz, A., Domańska, M., Świgost, A., Puchalski, Ł., Małochleb, K. (2019). Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D. Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) – Pakiet dla miast średnich.

Grabher, G. (1993). The Weakness of Strong Ties; the lock-in in regional development in the Ruhr Area. W: G. Grabher (red.). The embedded firm. On the socioeconomics of industrial networks. London–New York: Routlege, 255–277.

Guzik, R., Biernacki, W., Działek, J., Gwosdz, K., Kocaj, A., Kołoś, A., Panecka-Niepsuj, M., Sobala- -Gwosdz, A., Sykała, Ł., Wiedermann, K. (2015). Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Gwosdz, K. (2014). Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową: mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.

Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A. (2012). Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwóch dekadach restrukturyzacji. Przegląd Geograficzny, 84(4), 483–507.

Jacobs, J. (1969). The economy of cities. New York: Vintage Books.

Jacobs, J. (2017). Wielkie małe plany. Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.

Kaleta, A., Zuzańska-Żyśko, E., Haberla, M., Wołczek, P., Kotlinski, A., Kaleta, M. (2014). Program Rozwoju Gospodarczego Metropolii „SILESIA” do 2025 r. Katowice: Metropolia Silesia.

Kauffman Index of Startup Activity (2017). Kansas City: Ewing Marion Kauffman Foundation.

Kemeny, T., Storper, M. (2015). Is Specialization Good for Regional Economic Development? Regional Studies, 49(6), 1003–1018.

Klasik, A. (2008). Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskiej. Podstawy koncepcyjno-metodologiczne. Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 1.

Klasik, A. (red.) (2001). Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne. Katowice: Akademia Ekonomiczna.

Komornicki, T. (2003). Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno- gospodarczych w Polsce. Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 190.

Komornicki, T. (2006). Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 167–178.

Konecka-Szydłowska, B. (2012). Zróżnicowanie małych miast województwa wielkopolskiego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. W: J. Słodczyk, E. Szafranek (red.). Studia miejskie, 8, 133–144.

Korzeniak, G. (red.). (2014). Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Kubejko-Polańska, E. (2015). Przemiany potencjału i funkcji gospodarczych dawnych ośrodków monokultury przemysłowej Regionu Wschodniego w latach 1999–2009. W: A. Klasik (red.). Badania miejskie i regionalne. Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 88–115.

Kurniewicz, A., Swianiewicz, P. (2016). Ból fantomowy czy realna strata? Wpływ utraty statusu stolicy województwa na rozwój gospodarczy i miejsce w hierarchii systemu osadniczego. Prace i Studia Geograficzne, 61(2), 25–50.

Longhi, C., Musolesi, A. (2007). European cities in the process of economic integration: towards structural convergence. Ann Reg Sci, 41. doi: 10.1007/s00168-006-0104-4

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (2019, 7 stycznia). Pozyskano z https:// www.obserwatorium.malopolska.pl/

Marshall, A. (1920). Principles of Economics. London: MacMillan.

Masik, G. (2019). Sektory gospodarcze w badaniach odporności ekonomicznej regionów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(1), 117–129. doi: 10.24917/20801653.331.9.

Marshall, A. (1920). Principles of Economics. London: MacMillan.

Micek, G. (2017). Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowak, S. (1965). Metody badań socjologicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Romer, P. (1990). European cities in the process of economic integration: towards structural convergence. Ann Reg Sci, 98(5), 71–102.

Schmidt, S. (2015). Balancing the spatial localisation ‘Tilt’: Knowledge spillovers in processes of knowledge-intensive services. Geoforum, 65, 374–386.

Schumpeter, J. (2017). The Theory Of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. New York: Routledge.

Siłka, P. (2010). Przykład indeksu potencjału innowacyjnego dla wybranych miast Polski. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 185–196.

Simme, J., Martin, R. (2009). The Economic Resilience of Regions: Towards an Evolutionary Approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 1–17.

Sobala-Gwosdz, A. (red.) (2010). Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji. Bielsko-Biała: Strada Konsulting.

Sobala-Gwosdz, A. (2016a). Distribution and dynamics of development of small and medium-sized enterprises as a method of determining the growth centres. Example of podkarpackie region. Studia Regionalia, 47, 37–50.

Sobala-Gwosdz, A. (2016b). Gazele biznesu jako probierz poziomu rozwoju gospodarczego aktualnych i potencjalnych ośrodków wzrostu w województwie podkarpackim. Annales UMCS Sectio B, 71(2), 207–221.

Sokołowski, D. (2008). Baza ekonomiczna w większych miastach w Polsce w okresie transformacji systemowej. Przegląd Geograficzny, 80(2), 245–264.

Stiglitz, J., Sen, A., Fitoussi, J-P. (2017). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.

Swianiewicz, P. (2007). Nadwyżka operacyjna. Wspólnota, 15.

Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Śleszyński, P. (2016). Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego.

Śleszyński, P. (2017). Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Przegląd Geograficzny, 89(4), 565–593.

Świgost, A. (2017). Approaches towards social deprivation: Reviewing measurement methods. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 38, 131–141. doi: 10.1515/bog-2017-0039.

Taleb, N.N. (2013). Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy. Warszawa: Kurhaus.

The 2018 Silicon Valley Index, People. Economy. Society. Place. Governance (2019, 7 stycznia). Silicon Valley Institute for Regional Studies.

Thurik, A.R., Stam, E., Audretsch, D.B. (2013). The rise of the entrepreneurial economy and the future of dynamic capitalism. Technovation, 33, 302–310.

Wiedermann, K., Uliszak, R., Semczuk, M. (2016). Lokomotywy w rozwoju społeczno-gospodarczym miast. W: M. Dej (red.). Raport o stanie polskich miast. Rozwój gospodarczy. Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 63–97.

Wiewióra, M. (2008). Wpływ nadwyżki operacyjnej budżetu na kondycję finansową jednostki samorządu terytorialnego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 86, 143–152.

Wojnicka, E. (2008). Dochody osób i podmiotów prawnych na poziomie lokalnym w województwie podkarpackim i lubelskim. Barometr Regionalny, 2(12), 11–23.

Zöpel, Ch. (2011). Zagłębie Ruhry i Górny Śląsk w sieci metropolii europejskich. Aglomeracje przemysłowe jako metropolitalne obszary miejskie. Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Published

2019-09-13

How to Cite

Gwosdz, K., Micek, G., Sobala-Gwosdz, A. ., & Świgost, A. . (2019). Review of the Issue of Indicators of the Economic Condition of Cities in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(2), 59–80. https://doi.org/10.24917/20801653.332.5