Local Development Planning as a Local Government Tool for Shaping the Service Function of the Moryń Commune (Poland)

Authors

  • Daniel Szostak Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Instytut Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Turystyki

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.332.7

Keywords:

community, local development, planning, service, strategy, tourism

Abstract

The study provides an overview of issues related to the development of the service function development problem at the local level, with particular emphasis on issues related to the development and implementation of a local development strategy based on the example of the Moryń commune (Poland). The benefits of the development of the service function’s development strategy for the local economy are shown, as well as the directions of strategic action based on the inventory of available endogenous resources. In addition, it shows how the analysed commune, through evolution and strategic changes from the implementation of the agricultural function through the agricultural and service function, has moved to the service function in the field of tourism. Research carried out for the purposes of preparing this presentation and the article on its basis is a supplement to similar research conducted in other communes of the Zachodniopomorskie Voivodeship and throughout Poland. The research on the development of the service function for a given commune and the inventory of endogenous resources prepared for its needs are unique and original.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Daniel Szostak, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Instytut Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Turystyki

Daniel Szostak, PhD. Research interests: tourism economics, tourism development strategies, hotel management, tourism planning, tourism financing, local and regional development, tourism in spatial economy, establishing and running a business, tourism company operation, HR management, interpersonal communication, effective job search methods, pro-entrepreneurial activity of students and the unemployed.

References

Głąbiński, Z., Duda, T., Szostak, D. (2017). Strategia rozwoju turystyki dla gminy Karlino do 2025 roku. Karlino.

Głąbiński, Z., Szostak D., Zalewski, T. (red.) (2016). Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego. Warszawa: CeDeWu.

Grabowska, A. (2016, 15 marca). Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów. Pozyskano z www.ue.katowice.pl

Jarmuż, S., Tarasiewicz, M. (2017). Alfabet mitów menadżerskich, czyli o pułapkach bezrefleksyjnego działania. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Majewska, J. (2012). Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Rapacz, A., Jaremen, D.E. (2009). Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój turystyki i branży turystycznej w wybranych gminach powiatu jeleniogórskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46.

Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2003). Produkt turystyczny – miejsce. Turyzm, 1. Za: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk. (2005). Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja – zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Strategia rozwoju gminy Moryń na lata 2016–2022 (2019, 15 kwietnia). Urząd Miejski w Moryniu. Pozyskano z http://bip.moryn.pl/strony/5600.dhtml

Szostak, D. (2004). Rola lokalnej polityki turystycznej w tworzeniu i promocji markowych produktów turystycznych. W: A. Panasiuk (red.). Markowe produkty turystyczne. Szczecin– Niechorze: Katedra Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szostak, D. (2011). Finansowanie inwestycji turystycznych – wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 666, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 19.

Szostak, D. (2016). Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie kreowania lokalnej marki turystycznej na przykładzie powiatu gryfińskiego. Marketing i Zarządzanie, 4(45).

Szostak, D. (2017). Czynniki endogeniczne gminy jako podstawa rozwoju przestrzeni turystycznej na przykładzie gminy Moryń. Marketing i Zarządzanie, 1(47).

Szostak, D., Zalewski, T. (2017). Tworzenie lokalnych produktów turystycznych na bazie potencjału endogenicznego na przykładzie gminy Moryń. Roczniki Chojeńskie, 9.

Sztando, A. (2015). Współczesne bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce. Nauki o Zarządzaniu, 4(25).

Tokarz, A. (2003). Ekonomika usług. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Witkowski, K., Starościc, D. (2008). System infrastruktury społecznej gminy. Sulechów: Instytut Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Ziółkowski, M. (2015) (2018, 24 kwietnia). Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Pozyskano z pressto.amu.edu.pl

Published

2019-05-01

How to Cite

Szostak, D. . (2019). Local Development Planning as a Local Government Tool for Shaping the Service Function of the Moryń Commune (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(2), 95–110. https://doi.org/10.24917/20801653.332.7