Changes of the Geomorphology of the Area under the Influence of Post-Mining Dumping Grounds in the Mikołów Poviat (Poland)

Authors

  • Diana Tyrna Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  • Łukasz Gawor Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii Katedra Geologii Stosowanej
  • Piotr Dolnicki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych
  • Marek Marcisz Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii Katedra Geologii Stosowanej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.332.8

Keywords:

Mikołów poviat, mining wastes, post-mining dumping grounds, Upper Silesian Coal Basin

Abstract

The traditions of coal mining in Upper Silesia date back to 16th century, with the first mentions about coal extraction in the neighbourhood of Ruda Śląska, Katowice and Mikołów. Strong development of mining through centuries was not only the source of economic gains, but also the cause of significant changes in the natural environment of the region. Such changes are mainly various types of damage, e.g. subsidence, water salinity, rock mass disruptions, as well as changes resulting from the technological process - i.e. post-mining dumping grounds. The aim of this article is to assess the impact of the deposition of mining waste and its effects on the terrain of Mikołów poviat and show the changes of the structure of extractive industry in the local scale. The subject field consists of defining the localisation and geological structure of the study area, expressions of degradation of the terrain caused by mining activity, assessment of the impact of mining waste tipping on the terrain and natural environment and evaluation of the reclamation state of degraded areas. As a result of the research, a geomorphological profile has been made. The changes of the structure of extractive industry in the local scale is exemplified on the case study of recovery of coal from one dump in the northern part of Mikołów poviat.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Diana Tyrna, Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Diana Tyrna, engineer, student, Silesian University of Technology, Faculty of Automatic Control, Electronics
and Computer Science. Research interests: reclamation and use of post-mining dumping grounds. Other interests: mountain tourism, windsurfing.

Łukasz Gawor, Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii Katedra Geologii Stosowanej

Łukasz Gawor, PhD, assistant professor, Silesian University of Technology, Chair of Applied Geology. Research interests: mining sozology, legal regulations regarding reclamation, reclamation and use of post-mining dumping grounds, geotourism. Other interests: high mountain tourism, polar expeditions, running, ski
running.

Piotr Dolnicki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Piotr Dolnicki, PhD in Earth Sciences, Pedagogical University of Krakow, Institute of Geography, Department
of Tourism and Regional Studies. Currently employed at Department of Tourism and Regional Studies at
the Pedagogical University of Krakow. Research interests: geomorphology, polar research, tourism in polar
regions.

Marek Marcisz, Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii Katedra Geologii Stosowanej

Marek Marcisz, PhD, DSc, Eng., assistant professor, Silesian University of Technology, Faculty of Mining and
Geology, Chair of Applied Geology. Research interests: ore geology, geostatistics, application of computer
techniques in mining geology, hard coal quality estimation during mining and processing, petrological assessment of hard coal processing. Other interests: computer games, “hard” and “heavy” music genres, fantasy in literature and films.

References

Buszman, B., Buszman, J. (2006). Powiat mikołowski: przewodnik krajoznawczy. Eco Consensus. Agencja Analiz i Strategii Systemowych.

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (2019, 29 grudnia). Pozyskano z www.codgik.pl

Dulias, R., Hibszer, A. (2004). Województwo Śląskie: przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe. Krzeszowice: „Kubajak”.

Gabzdyl, W., Gorol, M. (2008). Geologia i bogactwa mineralne Górnego Śląska i obszarów przyległych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Gawor, Ł. (2004). Wybrane zagadnienia sozologii górniczej w Zagłębiu Ruhry i Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) na przykładzie zwałowisk pogórniczych – studium porównawcze. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 260, 97–108.

Gawor, Ł. (2011). Der Einfluss von Rechtsvorschriften auf Rekultivierung und Folgenutzung von Bergehalden am Beispiel des Oberschlesischen Steinkohlebeckens und des Ruhrgebietes. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Gawor, Ł., Warcholik, W., Dolnicki, P. (2014). .Możliwości eksploatacji złóż wtórnych (zwałowisk pogórniczych) jako przykład zmian w sektorze przemysłu wydobywczego Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27.

Haldex S.A. (2018). Pozyskano z www.haldex.com.pl Kondracki, J. (1998). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Korski, J., Friede, R., Henslok, P. (2006). Likwidacja egzogenicznych ognisk pożarowych składowiska odpadów pogórniczych „Waleska” w Łaziskach Górnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 271(1715), 83–96.

Łączny, J., Olszewski, P., Gogola, K., Bajerski, A. (2011). Czynniki wpływające na wybór technologii prewencyjnych, profilaktycznych i gaśniczych stosowanych na obiektach uformowanych z odpadów powęglowych. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa. Górnictwo i Środowisko, 4.

Miasto Łaziska Górne (2018, 29 grudnia). Pozyskano z www.laziska.pl Polska Grupa Górnicza (2018, 29 grudnia). Pozyskano z www.pgg.pl

Sikorska-Maykowska, M. (2001). Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Szczepańska, J., Twardowska, I. (1999). Distribution and environmental impact of coal mining wastes in Upper Silesia, Poland. Environmental Geology, 38(3), 249–258.

Szczepańska, J., Twardowska, I. (2004). Mining waste. W: I. Twardowska et al., Solid waste: assessment, monitoring and remediation. Amsterdam: Elsevier, 319–386.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (2019). Pozyskano z www.katowice.pios.gov.pl

Published

2019-05-01

How to Cite

Tyrna, D. ., Gawor, Łukasz ., Dolnicki, P. ., & Marcisz, M. . (2019). Changes of the Geomorphology of the Area under the Influence of Post-Mining Dumping Grounds in the Mikołów Poviat (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(2), 111–123. https://doi.org/10.24917/20801653.332.8

Most read articles by the same author(s)