The Notion of Tax-Havens in the Context of Tax Optimisation of Polish Companies

Authors

  • Janina Pach Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.332.11

Keywords:

budget, fiscal optimisation, tax evasion, tax haven, tax system

Abstract

Tax havens are highly controversial, first of all with respect to the decrease of the state budget revenues coming from corporate income tax (CIT) and personal income tax (PIT). Many companies, however, locate their business activity outside the territory of their own country thus decreasing their tax liabilities, which leads to the reduction of their own running costs and the possibility of pursuing some other objectives. The aim of the paper is to find an answer to a number of research questions, including: -what is tax optimising and what does it involve? -what is the genesis of tax havens and what are their types? -when are tax havens a legal tool for tax optimising? -to what extent do the Polish companies use tax havens for tax optimising? -what actions are undertaken in Poland in order to rationalise the use of tax havens by Polish entrepreneurs? The answers given in the study will allow to discern between ways of optimisation, including tax frauds, and legal activities aimed at tax optimizing. This distinction will provide the context for the analysis of the practices of locating the activity of some companies in selected countries referred to as tax havens.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Janina Pach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Janina Pach, associate professor of Economic Sciences, Pedagogical University of Krakow, Department of
Economics and Economic Policy. Associate professor of Economic Sciences, Head of Department of Economics and Economic Policy of the Pedagogical University of Krakow. The author of numerous articles in the field
of economics, international economic relations, public finance and economic policy, chapters in books and
whole books. Academic achievements focus mainly on: international flows of scientific and technical solution,
international capital flows, including foreign direct investments and foreign loans, various aspects of the
functioning of small and medium enterprises, public finance, with special emphasis on fiscal policy.

References

Bessard, P. (2009). Tax burden and individual rights in the OECD: an international comparison. Institut Constant de Rebecque.

Burżacka, M. (2011). . Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 1Raje podatkowe sposobem na legalną optymalizację podatkową4, 19–30.

Desai, M.A., Foley, C.F., Hines, J.R. (2005). The demand for tax haven operations. Journal of Public Economics, 90, 519.

Dębniak, P. (2018). Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(91).

Gazeta Prawna (2017, 19 października). Pozyskano z http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/ 951288,polskie-firmy-w-rajach-podatkowych.html Gazeta Prawna (2018, 14 sierpnia). Pozyskano z http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/ 1087730,wysokosc-strat-we-wplywach-z-cit-na-rzecz-rajow-podatkowych.html

Hampton, M. (1996). The Offshore Interface. Tax haven in the global Economy. London: MacMillan Press.

Iniewski, R. (2013). Model podatkowy dla MŚP – zasady opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw, analiza, rekomendacje. Warszawa: Konfederacja Lewiatan.

Jamroży, M., Kudert, S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kalinowski, M. (2001). Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Kurzac, M. (2017). Unikanie opodatkowania a uchylanie się od opodatkowania – o kryteriach rozróżniających. Studia Prawno-Ekonomiczne, 105, 11–22.

Liechtenstein – raj podatkowy (2018, 10 września). Pozyskano z www.rajpodatkowy.waw.pl/ liechtenstein-raj-podatkowy/

Mazur, Ł. (red.) (2012). Optymalizacja podatkowa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Miłosiewicz, M. (2019, 25 kwietnia). Nowy podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, tzw. exit tax. Pozyskano z https://www.taxonline.pl/komentarze/74219/Nowy_podatek_od_dochodow_ z_niezrealizowanych_zyskow_tzw_exit_tax

Otto, P. (2016, 30 czerwca) (2018, 20 listopada). 200 polskich firm jest zarejestrowanych w rajach podatkowych. Gazeta Prawna. Pozyskano z https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/ 951288,polskie-firmy-w-rajach-podatkowych.html

Pach, J. (2017). Dylematy systemu podatkowego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(3), 230–243.

Pach, J. (2018). Formy i skutki niepłacenia i wyłudzania zwrotu podatku w Polsce na wybranych przykładach. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(2), 175–189.

Paying Taxes 2009. The global Picture (2019, 3 stycznia). World Bank Group and Pricewaterhouse Coopers. Pozyskano z https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/paying-taxes- 2009.pdf

Paying Taxes 2012. The global Picture (2019, 3 stycznia). World Bank Group and Pricewaterhouse Coopers. Pozyskano z https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/paying-taxes-2012.pdf

Raj podatkowy (2018, 9 kwietnia). Pozyskano z https://www.admiraltax.pl/blog/raj-podatkowy/

Raje podatkowe (2018, 10 listopada). Pozyskano z http://3obieg.pl/wp-content/uploads/2011/10/ Raje-podatkowe.jpg

Rejestracja spółki offshore w Hongkongu (2018, 25 października). Pozyskano z http://financialrepublic.co.uk/rejestracja-spolki-offshore-w-hong-kong/

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 997).

Sobolak, J. (2014, 17 stycznia) (2018, 14 września). Polskie firmy uciekają do rajów podatkowych. Onet.pl. Pozyskano z http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/polskie-firmy-uciekaja- -do-rajow-podatkowych/698p76

Spoz, A. (2012). Wybrane metody optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 237–240.

System podatkowy w Hongkongu (2018, 23 maja). Pozyskano z www.gochina.gov.pl

Szczodrowski, G. (2007). Polski system podatkowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rabiega, H. (2015, 23 maja) (2018, 10 września). Raje podatkowe. Czarna lista polskiego fiskusa.Gazeta Prawna. Pozyskano z https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/873258,raje-podatkowe- czarna-lista-polskiego-fiskusa.html

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1509, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz.1036, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 1999 r. nr 83, poz. 930, z późń. zm.).

Wardak, Z. (2014). Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa podatkowego. Łódź: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wilimowska, Z., Urbańska, K. (2009). Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na polskim rynku. Nysa: Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Wolański, R. (2016). System podatkowy w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zakładanie spółek na Wyspach Dziewiczych (2018, 15 sierpnia). Pozyskano z https://kancelaria- -skarbiec.pl/raje-podatkowe/dziewicze-us.htm

Zawadzka, A. (2018, 10 lutego). Płacimy podatki od podatków. Nawet pięć razy. Money.pl. Pozyskano z http.www.money.pl /podatki/wiadomosci/artykul/placimy;podatki;od;podatkow; nawet;piec;razy

Published

2019-09-17

How to Cite

Pach, J. . (2019). The Notion of Tax-Havens in the Context of Tax Optimisation of Polish Companies. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(2), 142–159. https://doi.org/10.24917/20801653.332.11