Theoretical Foundations of Integration and Globality in Terms of Sustainable Development Management

Authors

  • Franciszek Piontek WSB University of Dąbrowa Górnicza, Poland

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.334.1

Keywords:

deregulation, development, development management, globality, integration, rules of universal operation

Abstract

Addressing the subject of the paper is justified by views on negating the need for theory and the globalist paradigm of deregulation. The purpose of the paper is to demonstrate:
- that integration and globality can be deregulated;
- that it generates negative consequences for sustainable development management;
- how to define theoretical and institutional foundations for these categories.
The hypothesis is: Integration and globality require clearly defined criteria for their understanding and functioning. The components of the Constitution of the World rather than the paradigm of deregulation (YES = NO = CAN BE) are the basis for such criteria. The theoretical and institutional foundations of the understanding and functioning of integration and globality were defined. A synthetic conclusion is U. Beck’s reflection on “the formula (...) of the transnational economy: (...) deliberately not conquering. It is deprived of violence, implicit, deliberate abandonment, it neither requires consent nor it can count on it” (Beck, 2005: 88).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Franciszek Piontek, WSB University of Dąbrowa Górnicza, Poland

Franciszek Piontek, full professor in the Department of Management at the University of Dąbrowa Górnicza. The title of associate professor in 1983, and full professor in 1989. Member of the Environmental Council of the President of the Republic of Poland 1993–1995; expert of the Parliamentary Committee on Environmental Protection, Natural Resources and Forestry (1999–2001). Honorary Academician of the Belarusian Academy of Engineering in 2000; expert in the International Directory of Experts and Expertise as an Expert in Development Management by the American Biographical Institute, Inc. (USA 2006). The title of the Doctor Honoris Causa (2008). Research on the theory of development, management of the development, in the category of efficiency, economic policy, sozoeconomic calculation, and management instruments. Publications: 280 publications (individual and as a co-author and editor), including 35 books.

References

Beck, U. (2005). Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Warszawa: Scholar.

Friedmann, T.L. (2001). Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację. Poznań: REBIS.

Fukuyama, F. (2004). Koniec człowieka. Kraków: Znak.

Grupa Lizbońska (1996). Granice konkurencji. Warszawa: Poltext.

Harvey, D. (2008). Neoliberalizm, Historia katastrofy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Jugan, A. (1958). Słownik kościelny łacińsko-polski. Poznań–Warszawa–Lublin: Wydawnictwo Księgarnia św. Wojciecha.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

Kuhn, T.S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

Kunzmann, P., Burkard, F.P., Wiedmann, F. (1999). Atlas filozofii. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Marciniak, S. (red.) (2002). Makro i mikroekonomia. Wyd. III zmienione. Warszawa: PWN.

Marks, K., Engels, F. (1976). Manifest komunistyczny. Warszawa: Książka i Wiedza.

Martin, H.P., Schumann, H. (1999). Pułapka globalizacji. Atak na demokracje i dobrobyt. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Micklethait, J., Wooldridge (2003). Czas przyszły doskonały. Wyzywania i ukryte obietnice globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Payne, A., Philips, N. (2011). Rozwój. Warszawa: Wydawnictwo SIC.

Piontek, B. (red.) (2002a). Alternatywne koncepcje urzeczywistniania powszechności w procesie rozwoju. Kapitał ludzki w procesie globalizacji i w rozwoju zrównoważonym. Bielsko-Biała–

Bytom–Wisła: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji.

Piontek, B. (2002b). Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piontek, B. (2010). Contemporary Conditions of Socio-economic Development (Synthetics Approach). Problems of sustainable development, 2.

Piontek, B., Piontek, F. (2017). Development from Theory to Practice. Aachen: Shaker Verlag.

Piontek, F. (2006). Kategoria tożsamość w urzeczywistnianiu rozwoju i integracji. W poszukiwaniu nowej tożsamości Europy. Bytom: GSRG.

Piontek, F., Piontek, B. (2012). Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno-ekonomicznej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24, 57–80.

Piontek, F., Piontek, B. (2016). Teoria rozwoju. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Piontek, F., Piontek, B. (2019). Theoretical Foundations of Human Capital Education in Economic Growth and Development Management. Problems of Sustainable Development, 1.

Reymont, W.S. (2004). Bunt. Warszawa: Biblioteka Frondy.

Ritzer, G. (1999). Mcdonalyzacja społeczeństwa. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Sadowski, W. (2003). Byt i bajt. Polityka, 40.

Słownik języka polskiego (1983). T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Solomon, S. (1995). The Confidence Game: How Unelected Central Bankers Are Governing the Changed Global Economy. New York: Simon & Schuster.

Sulmicki, P. (1978). Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Szymborski, K. (2003). Obywatele na podglądzie. Polityka, 4.

Teilhard de Chardin, P. (1967). Człowiek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Toffler, A., Toffler, H. (1995). Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 roku. Sygn. Akt K18/04/5/2005. Dz.U. z 2005 nr 86, poz. 744.

Zieleniewski, J. (1976). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do organizacji i kierowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zorska, A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transgranicznych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żukrowska, K. (2001). Polska gospodarka w warunkach globalizacji gospodarki światowej. W: J. Klich (red.). Globalizacja. Kraków: Instytut Studiów Strategicznych.

Published

2019-12-31

How to Cite

Piontek, F. . (2019). Theoretical Foundations of Integration and Globality in Terms of Sustainable Development Management. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(4), 9–25. https://doi.org/10.24917/20801653.334.1