Competitiveness and Innovation of Enterprises of the SME Sector in Poland

Authors

  • Mateusz Janas Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.334.11

Keywords:

ompetitiveness, enterprises, competitiveness, innovation, SME sector

Abstract

In the 21st century economy, referred to as the knowledge-based economy (KBE), the competitiveness of a business and its position depends, to a large extent, on innovations in the products and services it offers. In the EU countries, the entities that are referred to as its “driving force” are businesses belonging to the SME sector (small and medium sized enterprises).
Therefore, the subject matter of this study is the competitiveness and the innovativeness of those enterprises in Poland after the country’s accession to the EU structures, i.e. after 2004. The paper discusses the very notion of innovativeness and competitiveness of a business, pointing to the factors shaping the influence of innovation on its competitive position. The realisation of changes that are connected with the innovative activity of a businesses is understood as the ability to implement improvements regarding products, processing, marketing and organisation. The paper presents the types of innovations, as well as their possible effects that affect the position of a business on the competitive market that is changing dynamically.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Mateusz Janas, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Mateusz Janas, PhD student, Cracow University of Economics, Faculty of Management. The author’s research interests focus on the development of the micro-, small- and medium-sized enterprises sector, especially those benefiting from their competitiveness and innovation. In his work he most often addresses issues related to internationalisation and foreign emancipation of the SME sector. Professionally, he is a proxy in business activity. The production and commercial company belongs to the SME sector dealing in the production and sale of furniture.

References

Bojewska, B. (2015). Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.

Bielski, I. (2000). Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o.

Ciborowski, R. (2014). Instrumenty polityki innowacyjnej Unii Europejskiej i ich wpływ na działalność proinnowacyjną przedsiębiorstw. Optimum Studia Ekonomiczne, 6(72), 62–78

Czubała, A. (2015). Innowacje w sektorze usług w Polsce. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Drabińska, D. (2012). Innowacyjność gospodarki w wymiarze współczesnym i w ujęciu historycznym. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno­‑Społecznego, Prace i Studia, 2, 9–25

European Commision (2016). Annual Report on European SMEs 2015/2016.

European Innovation Scoreboard 2018 (2019, 16 stycznia). Pozyskano z http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/ETAY18001ENN_version26062018.pdf

Friszt, D. (2013). Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce. Warszawa: CeDeWu.

Głuszczuk, D. (2016). Problem pomiaru działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na poziomie regionów. Prace Naukowe, 433. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Główny Urząd Statystyczny (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014. Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2016). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015. Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2017). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014–2016. Opracowanie sygnalne. Warszawa.

Indeks Millennium 2017 (2017). Potencjał innowacyjności regionów. Warszawa.

Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Komisja Europejska (2014). Horyzont 2020. Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

Kubielas, S. (2009). Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Łobejko, S., Pierścionek, Z. (2011). Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Motyka, S. (2011). Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa. Kraków: Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych, Politechnika Krakowska.

Nowakowska, A. (2009). Zdolności innowacyjne polskich regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Oslo Manual (2005). Gulidelines for collecting and interpreting innovation data. OECD.

Poznańska, K. (2016). Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi w zakresie innowacyjności. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 280, 143–156.

Siuta­‑Tokarska, B. (2017). Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstwa sektora MŚP w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50(2), 241–255.

Siuta­‑Tokarska, B., Borowiecki, R. (2017). Problemy innowacyjności gospodarki Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności badawczo­‑rozwojowej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50(2), 163–176.

Skowronek­‑Mielczarek, A. (2015). Zmiany zachowań małych i średnich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Skowronek­‑Mielczarek, A. (2016). Reakcja małych i średnich przedsiębiorstw na kryzys. Warszawa: CeDeWe.

Skowronek­‑Mielczarek, A., Bojewska, B. (2017). Zachowania innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niepewności. Handel Wewnętrzny 3(368), 47–59.

Skórska, A. (2016). Regionalne zróżnicowanie innowacyjności sektora usług w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 291, 127–138.

Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Zadura­‑Lichota, P. (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zembura, W. (2016). Finansowanie innowacji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 305, 109–125.

Published

2019-12-31

How to Cite

Janas, M. (2019). Competitiveness and Innovation of Enterprises of the SME Sector in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(4), 176–194. https://doi.org/10.24917/20801653.334.11