Oltreuomo Bandini. Le avventure letterarie di “Sua maestà l’Io”
PDF

Słowa kluczowe

John Fante
Sigmunt Freud
Jacques Lacan
psicoanalisi e letteratura
narrativa degli emigrati
psychoanaliza a literatura
literatura emigracyjna

Jak cytować

Woźniak, K. (2018). Oltreuomo Bandini. Le avventure letterarie di “Sua maestà l’Io”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(3), 228–235. https://doi.org/10.24917/20837275.9.3.21

Abstrakt

Nel 1908 Sigmunt Freud parlò di un particolare tipo di approccio alla scrittura, in cui il principio creativo era sottoposto alle leggi di “Sua maestà l’Io”. La proposta di Freud sembra una risposta efficace alla domanda sui motivi della straordinaria fortuna della letteratura di massa, ossia dei bestseller costruiti secondo uno schema narrativo di matrice fiabesca, dove il protagonista, di solito è un eroe o un’eroina senza peccato. Nel nostro saggio illustreremo questo meccanismo sull’esempio di Arturo Bandini, il personaggio di spicco della narrativa dello scrittore e sceneggiatore italo-americano John Fante.

Nadczłowiek Bandini. Literackie przygody „Jej Wysokości Ego”

W 1908 w pismach Sigmunda Freuda pojawia się zagadnienie szczególnego typu podejścia do twórczości literackiej, podporządkowanego prawom „Jej Wysokości Ego”. Propozycja Freuda zdaje się skuteczną odpowiedzią na pytanie o przyczyny nadzwyczajnej popularności literatury masowej, czyli bestsellerów tworzonych w oparciu o schemat baśni. W artykule autorka podejmuje próbę zilustrowania tego mechanizmu na przykładzie Artura Bandiniego, bohatera prozy Johna Fantego.

https://doi.org/10.24917/20837275.9.3.21
PDF

Bibliografia

Burzyńska A., Markowski P.H. 2007. Teorie literatury XX w. Podręcznik, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Fante J. 2009. La strada per Los Angeles, introd. S. Veronesi, trad. F. Durante, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Fante J. 2004. Chiedi alla polvere, introd. A. Baricco, M.G. Castagnone, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Fante J. 2005. Aspetta primavera, Bandini, introd. N. Ammaniti, trad. C. Corsi, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Fante J. 2004. Sogni di Bunker Hill, introd. G. Amelio, trad. F. Durante, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Lacan J. 1996. Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie, trad. B. Gorczyca, W. Grajewski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lang H. 2005. Język i nieświadomość, trad. P. Piszczatowski, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Fink B. 2002. Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Freud S. 1945. Pisarz a fantazjowanie, [in:] Teoria badań literackich za granicą. Antologia, a c. di S. Skwarczyńska, trad. M. Leśniewska, v. 2, Kraków: 506–517.
Zobacz w Google Scholar

Orlando F. 1987. Per una teoria freudiana della letteratura, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Said E.W. 1991. Orientalizm, introd. Z. Żygulski jun., trad. W. Kalinowski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.