Vol. 19 (2012): Effect of innovativeness on the economic changes in spatial systems

					View Vol. 19 (2012): Effect of innovativeness on the economic changes in spatial systems

Effect of innovativeness on the economic changes in spatial systems

Prace Komisji Geografii Przemysłu

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19,

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2012

Published: 2012-01-01

Articles