Vol. 21 (2013): Functions of industry and services in the development of knowledge-based economy

					View Vol. 21 (2013): Functions of industry and services in the development of knowledge-based economy

Functions of industry and services in the development of knowledge-based economy

Prace Komisji Geografii Przemysłu

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21,

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii,

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2013

Published: 2013-03-31

Articles