Vol. 18 (2011): Changes in local and regional structures of the service sector during economic crisis

					View Vol. 18 (2011): Changes in local and regional structures of the service sector during economic crisis

Changes in local and regional structures of the service sector during economic crisis

Prace Komisji Geografii Przemysłu

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18,

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2011

Published: 2011-01-01

Articles