Vol. 14 (2009): Problems in the formation of industrial spatial structures and their surrounding

					View Vol. 14 (2009): Problems in the formation of industrial spatial structures and their surrounding

Problems in the formation of industrial spatial structures and their surrounding

Prace Komisji Geografii Przemysłu

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14,

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii,

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2009

 

Published: 2009-01-01

Articles