Vol. 9 (2006): Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej

					View Vol. 9 (2006): Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej

Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Warszawa -Kraków 2006

Note: The primary version of the journal is printed version.

Published: 2006-01-01

Articles