Vol. 4 (2002): Problemy transformacji struktur przemysłowych

					View Vol. 4 (2002): Problemy transformacji struktur przemysłowych

Problemy transformacji struktur przemysłowych

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 4

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

Warszawa-Kraków-Rzeszów 2002

Note: The primary version of the journal is printed version.

Published: 2003-01-01

Articles