Vol. 3 (2001): Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej

					View Vol. 3 (2001): Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej

Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, Filia w Rzeszowie

Warszawa-Kraków-Rzeszów 2001

Note: The primary version of the journal is printed version.

Published: 2002-01-01

Articles