Vol. 2 (2001): Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu